Εάν έχετε ξεχάσει το pin πατήστε το κουμπί Ξέχασα το pin μου

Είσοδος στο ONLINE

Δεν έχετε κωδικό pin?

 

Εάν το ειδοποιητήριο του διαμερίσματος σας έχει barcode μπορείτε να το γράψετε εδώ
Εάν το ειδοποιητήριο του διαμερίσματος σας δεν έχει barcode θα πρέπει να δώσετε τον κωδικό της πολυκατοικίας και τον κωδικό του διαμερίσματος σας, έτσι όπως αναγράφονται στο ειδοποιητήριο. (δώστε προσοχή στους Αγγλικούς η Ελληνικούς χαρακτήρες καθώς στα πεζά και στα κεφαλαία) Τέλος θα πρέπει να δώσετε και το έτος (πχ 2021) που αφορά το ειδοποιητήριο.
Εννοείτε ότι εάν έχετε γράψει παραπάνω τον κωδικό barcode, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τα παρακάτω 3 πεδία.


η


ΔΙΑΜΑΝΤΙ  ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Δ - ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ Ε & ΚΛΑΜΑΡΓΙΑΣ Χ Ο.Ε., ΑΦΜ: 998465440 Η ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Καρακάση 89Α, Κάτω Τούμπα, 544 53, Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310309531, info@diamantinet.gr


Προς τις Διαχειριστικές Επιτροπές:
Μπορείτε να καταχωρείτε τυχόν έξοδα για μια νέα έκδοση. Μπορείτε μα παρακολουθείτε όλα τα διαμερίσματα και να έχετε μια πλήρη εικόνα για το ποιος πληρώνει και ποιος όχι. Μπορείτε να τυπώσετε προηγούμενες καταστάσεις δαπανών.

Προς ιδιοκτήτες/ενοικιαστές
Μπορείτε με την εισαγωγή σας στο ON-LINE σύστημα μας να εμφανίζετε όλες τις κινήσεις του διαμερίσματος σας. Θα εμφανίζεται εάν έχει πληρωθεί πότε και που. Μπορείτε να δηλώσετε και τυχόν πληρωμή καθώς και το εάν θέλετε να ειδοποιήστε αυτόματα για κάθε νέα έκδοση κοινοχρήστων. Μπορείτε επίσης να βλέπετε αντίγραφα για όλα τα έξοδα - τιμολόγια καθώς και αποδείξεις πληρωμών.

DIAMANTI  MPOUTSIKOS D - MPOUTSIKOU E & KLAMARGIAS X G.P., VAT number: EL 998465440, 89a Karakasi St, Kato Toumpa, Zip 544 53, Thessaloniki, Tel: 0030 2310 309531 email: info@diamantinet.gr


To administration Committees:
You can submit any costs for a new allocation. You can keep an eye on all the units and have a full view on who pays and who does not. You can also reprint previous notifications.

To all owners / tenants:
Upon entry on our ON-LINE system, you can see all the transactions of your unit. You will be able to see whether it has been paid and where. You can register a payment or be notified automatically for any new allocation. You can also see copies of all expenses - invoices as well as payments - receipts.


Ο χρήστης της on-line υπηρεσίας μας για την πληρωμή κοινοχρήστων αποδέχεται τους όρους χρήσης για την διενέργεια συναλλαγών από απόσταση. (ενδεικτικά : Νόμος 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. τους όρους μπορείτε να τους διαβάσετε εδώ

The user of our on-line payment service accepts the terms of use for making distance transactions. (Indicative: 2251/1994 as amended and in force.)


Το Online δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα WinKoin

Η ενημέρωση των στοιχείων και των πληρωμών στο online

σύστημα μας, γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

 

Με την χρήση του online αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης

© 2021 by diamantinet.gr